Interview with Intelligence Day 2017 Keynote Speaker Pär Lager


Interview in Swedish with Pär Lager, Board Executive, Advisor and Author.

(Hans Hedin) Hej Pär! Tack för att du medverkar på konferensen Nordic Intelligence Day 2017!
(Pär Lager) Tack! Jag ser väldigt mycket fram emot att träffa alla deltagare.

1. Vad kommer du att tala om?

Jag kommer prata om omvärldsanalysens betydelse i styrelsearbetet. Framförallt i arbetet med strategiutveckling och förändringsarbete.

2. Är detta ett problem hos många organisationer idag?

Ja, i många styrelser. Många styrelser arbetar väldigt traditionellt med fokus i ”backspegeln”. Och när framtidsfrågor kommer på tal finns ofta för lite kunskap och insikt.

Varför då?

Mycket pga tradition. Jag tror också att det ibland saknas både kreativitet och kunskap hur omvärldsanalysarbetet kan bedrivas i styrelser.

3. Vad krävs för att lösa problemen?

Medvetenhet om utmaningen hos både styrelsen och de som arbetar med omvärldsanalys i organisationen. Därefter: kunskap och kreativitet kring hur arbetet med omvärldsanalys kan bedrivas i styrelsen.

4. Du har ju arbetat med Intelligencerelaterade frågor länge nu. Berätta lite om din egen bakgrund och erfarenhet inom området?

Jag har dels varit ansvarig för omvärldsanalysarbetet själv i både större och mindre organisationer. När jag arbetade för Sifo Group/Observer levererade vi dessutom både underlag till omvärldsbevakning och analys samt fungerade som konsulter. De senaste drygt 10 åren har jag mer varit beställare av omvärldsanalys samt ansvarig för att vidta “actions” baserade på slutsatserna. Jag har också arbetat som lärare och föreläsare inom området sedan slutet av 1990-talet.

5. Intressant! Du har ju alltså både arbetat som leverantör av analyser och information och sedan som användare av Intelligence. Vad skulle du velat haft kunskap om när du började leverera Intelligence till beslutsfattare, alltså sånt som din erfarenhet som användare av Intelligence har gett dig?

Vad som skapar handling, basert på omvärldsanalysen. Och hur man får med sig allt från styrelse, ledning och alla medarbetare på förändringståget!

6. Förutom de frågor du kommer att prata om, vilka tre andra områden tycker du är mest spännande eller utmanande för organisationer som vill förbättra sin Intelligenceverksamhet i dagsläget?
1. Smart och effektiv hantering av information.
2. Riktigt vassa processer för trendanalys
3. Förändringsarbete – hur får man med människor på förändringsresan

Det låter intressant! Förhoppningsvis kan vi ha med någon eller några av dessa aspekter i samband med paneldebatten. Tack så mycket för din input.

 

Intelligencedagen 2017 hålls på Summit Hitech Building i Stockholm den 27 April, registrera dig idag för att garantera din plats!